Verduurzaming en renovatie

De vraag naar goede woningen en andere gebouwen blijft groeien. Alleen nieuwbouw voldoet niet aan de vraag. Door gebouwen te renoveren, komen er meer woningen en kantoren bij. Die hebben dan weer een goede kwaliteit en zijn comfortabel. renovatie is vaak duurzamer, goedkoper en minder schadelijk voor het milieu dan sloop gevolgd door nieuwbouw.

Een woning renoveren levert je heel wat voordelen op

  • Je kan de werken spreiden in de tijd. Door gefaseerd te renoveren heb je meer budgettaire ruimte én kan je in je huis blijven wonen.
  • Je profiteert van allerhande subsidies, zoals de totaalrenovatiebonus en de premie voor een zonneboiler.
  • Je betaalt een lager btw-tarief van 6 % tegenover 21 % bij nieuwbouw.

Duurzaam bouwen door renovatie

Het verlengen van de levensduur van een gebouw is een zeer effectieve manier van duurzaam bouwen. Renovatie bespaart vaak veel materialen en kosten voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en riolering en voorkomt bouw- en sloopafval. Tegelijk biedt het renoveren van woningen een goede gelegenheid om de woningen energiezuiniger en gezonder te maken. Denk aan betere ventilatie en het oplossen van vochtproblemen.

Renoveren kantoren duurzamer dan slopen

In Nederland staan naar schatting 40.000 verdiepingen boven winkels leeg. Dat is ongeveer 1.500 hectare nieuwbouw. Deze lege gebouwen betekenen een verspilling van ruimte. Na sluitingstijd van de winkels dragen leegstaande gebouwen bij aan een onveilige sfeer in binnensteden. In de gemeente Hoorn bleek bijvoorbeeld ruimte voor 150 woningen in de binnenstad. Via een stimuleringsregeling heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor de realisering van woningen boven winkels.

De brochure wonen boven winkels laat zien hoe ook andere gemeenten de leegstand hebben aangepakt.

Verbeteren in plaats van slopen

De afgelopen jaren is de stedelijke vernieuwing van oude stadswijken in een stroomversnelling gekomen. Woningcorporaties en gemeenten zetten zich actief in om van probleemwijken krachtwijken te maken. Zij oogsten daarbij niet alleen lof maar soms ook kritiek. De critici stellen dat de inzet teveel gericht is op sloop van verouderde woningcomplexen in combinatie met nieuwbouw voor andere doelgroepen dan de voormalige bewoners. Zij vrezen dat zowel de stedenbouwkundige kwaliteit als de sociale structuur van de betreffende wijken verloren gaat. Daarom pleiten zij ervoor om bij de planvorming ook alternatieven voor sloop in ogenschouw te nemen.

Zes succesvolle voorbeelden van hoe het anders kan… brochure Downloaden

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop. Bij duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik. Maar ook over:

  • een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen;
  • prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
  • duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik);
  • verantwoord watergebruik;
  • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken,

Buzz bouw renovatie service

Voor meer informatie over renoveren en verbouwen door Buzz bouw, Neem dan contact met ons. Via het e-mailadres: info@buzzbouw.nl of bel ons op telefoonnummer 026 234 0224.

Waarom geen sloop?

Een woning renoveren levert je heel wat voordelen op. Ten eerste geniet je van heel wat financiële voordelen die je mist bij nieuwbouw. Maar de overheid stimuleert renoveren ook met het oog op energiezuinigheid. En natuurlijk krijg je ook een woning die er als nieuw uitziet en volledig aan jouw wensen voldoet. Tot slot levert het jou ook een mooie meerwaarde op bij een eventuele verkoop.

Uw woning laten renoveren door Buzz bouwbedrijf ?

Voor het verbeteren van uw woning bent u bij de Buzz bouw op de juiste adres, wij hebben al tal van keren huis renovatie’s aan woningen meegemaakt en verbeterd. Wij doen dit in de meeste gevallen met de hulp van architect. Deze kan dan de geplande renovatie op papier zetten zodat u precies weet wat er gaat gebeuren en zodat de aannemer ook exact weet wat de bedoeling is.

Meer informatie over Buzz bouw service..

Service-Brochure.PDF