10 Tips bij de voorbereiding van je verbouwing

1.Wees zeer voorzichtig bij de aankoop van een bouwgrond of een huis. Een verkeerde keuze (onstabiele grond, huis met verborgen gebreken), kan je budget al meteen definitief naar de vaantjes helpen. Vraag een architect of een andere bouwspecialist mee voor je definitief beslist.

2.Als je een stuk grond koopt, eis dan dat de eigenaar/verkoper een grondonderzoek laat uitvoeren (dat kost hem maar 500 euro en hij zal dat toch aan de koper doorrekenen). Als hij weigert, kan je maar beter direct een ander terrein zoeken. Een slechte grond kan de prijs van de woning makkelijk met 5.000 tot 12.500 euro de hoogte injagen, doordat duurdere funderingen vereist zijn.

3.Heb je echt bouwgrond nodig die groter is dan 4 of 5 are? Ook van een kleinere tuin kan je genieten, zonder er constant in te moeten werken.

4.Als je voldoende tijd hebt, zoek je beter wat langer naar bouwgrond met een tuin op het zuidoosten tot zuidwesten. De zon zorgt voor gratis warmte.

5.Bekijk of het perceel makkelijk aan te sluiten is op waterleiding, elektriciteit, aardgas, riolering… De aansluiting op de nutsleidingen is zelden in het aannemingscontract inbegrepen en die prijs kan serieus oplopen.

6.Hoe vlakker de grond, hoe goedkoper het bouwen.

7.Informeer vóór de aankoop naar de stedenbouwkundige voorschriften. Soms verplichten die een hogere kroonlijsthoogte of bouwdiepte dan je wil, wat ook meer kost.

8.Bepaalde gemeenten weren goedkopere materialen. In Knokke-Heist bijvoorbeeld moet je soms leien plaatsen. Informeer tijdig.

9.Is het kadastraal inkomen van een huis lager dan 745 euro, dan kan je van een ‘klein beschrijf’ genieten. Je hebt dan recht op de verlaagde registratierechten van 5 procent.

10.In het centrum wonen is op termijn veel goedkoper dan op het platteland. Alleen al de verplaatsingen zullen je gezin duizenden uren en duizenden liters brandstof kosten.